WYRAJ
WARSZAWA

W Wyraju dusze wypoczywają, ucztują, sycą się wszelkimi dobrami
w otoczeniu bujnej nieziemskiej natury w towarzystwie bóstw.

Teraźniejszość spotyka
tu przeszłość i przenosi
w przyszłość

ul. Krochamlna 59/lok U2 . 00-864 Warszawa